15 marca 2015 roku - Wycieczka na Chojny

 

i Rudę

 

Piotr Moniewski

______________________________

     Dokładnie w połowie marca rozpoczęliśmy tegoroczny cykl wycieczek krajoznawczych. Tym razem skierowaliśmy swe kroki ku południowym dzielnicom współczesnej Łodzi, które mają swoją odrębną historię. Na początku odwiedziliśmy bramę kościoła św. Wojciecha w którą wmurowano kulę z XVII-wieczną inskrypcją, pochodzącą z dawnej drewnianej świątyni. Następnie obok dworu Benedykta Górskiego z przeł. XVIII i XIX w. i przez Stawy Jana (dawny folwark i staw młyński) przeszliśmy do kapliczki, stojącej na miejscu niezwykłego pomnika zwanego „kolumną sierocą”. Starsza od warszawskiej Kolumny Zygmunta o 10 lat, ufundowana przez Jana Mulinowicza byłą związana z jedną z nielicznych „łódzkich” legend – niestety, została rozebrana przez Niemców w 1939r. i dziś upamiętnia ją tylko nazwa ulicy. Stamtąd przez wzgórze gdzie obracał się kiedyś wiatrak przez podmiejskie nieużytki doszliśmy do wsi Starowa Góra założonej na pocz. XIX w. przez niemieckich osadników (Effinghausen). We wsi zachowało się kilka starych domów, a dalej na południe natknęliśmy się na resztki cmentarza dawnych mieszkańców. Po krótkim odpoczynku w nieczynnej żwirowni pomaszerowaliśmy na południe zwiedzić najokazalszą z podłódzkich nekropolii wojennych. Spoczywają tu żołnierze niemieccy i rosyjscy polegli w bitwie, która rozegrała się na okolicznych wzgórzach w dniach 21-23 listopada 1914r. W zaciętych walkach (tzw. „Totensonntag” – „Martwa Niedziela” zginęło kilka tysięcy żołnierzy wśród których było także wielu Polaków wcielanych do obu zaborczych armii. Z cmentarza powędrowaliśmy przez las na Rudzie – dawnej podłódzkiej osadzie letniskowej z zachowanymi pięknymi willami z których zobaczyliśmy „Klarę”, dom Steigertów, „Natalię” i „Hygieę”. Szybkim spacerem wzdłuż Stawów Stefańskiego i wspinaczką na Rudzką Górę (jedna z najlepszych panoram Łodzi) zakończyliśmy naszą wycieczkę.

Zapraszamy do fotogalerii

 


pp