26 paździrnika 2015 roku - Zebranie

Studenckiego Koła Naukowego

Geomonitoringu i Polskiego Towarzystwa

Geofizycznego

 

Członkowie SKNG

______________________________

W dniu 26 października spotkaliśmy się aby wysłuchać wspólnie referatu Pani mgr Luizy Wieczorek pod tytułem "Trąby powietrzne w Europie i w Polsce w latach 1998 - 2013". Po referacie odbyła sie dyskusja.

W drugiej części zebrania odbyły sie wybory nowych władz Koła.


pp