Baza naukowa i dydaktyczna

 

______________________________

 

Studia licencjackie geomonitoring prowadzone są na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego

Zajęcia specjalistyczne prowadzone są przez pracowników naukowych jednostek zrzeszonych w Instytucie Nauk o Ziemi WNG:

  • Pracownia Geologii

Poza wydziałem korzystamy z wiedzy i doświadczenia naukowców i praktyków reprezentujących:

Wszystkie jednostki Instytutu Nauk o Ziemi dysponują profesjonalną i wyspecjalizowaną aparaturą służącą pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych środowiskowych. Sprzęt pomiarowy posiada atesty, dzięki czemu bierze udział w profesjonalnym monitorowaniu środowiska oraz w realizacji projektów i grantów krajowych jak i międzynarodowych. Ponadto zajęcia odbywają się w pracowniach, laboratoriach i stacjach naukowo-badawczych:

  • Pracownia komputerowa WNG UŁ
  • Laboratorium analiz geochemicznych WNG UŁ
  • Eksperymentalna zlewnia badawcza Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej WNG UŁ (rzeka - Dzierżązna)
  • Miejska zlewnia badawcza Sokołówki (Łódź) – program SWITCH - Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnej WNG UŁ
  • Pracownia Muzeum Geologicznego WNG UŁ
  • Laboratorium Analiz Środowiskowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi
  • Ośrodek Praktyk Studenckich w Podgórzu (Kotlina Kłodzka) – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy [link]
  • Stacja Limnologiczna w Borucinie (Pojezierze Kaszubskie) –  Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego [link]


pp