Polska Środkowa i Północna 2013

Piotr Czubla

______________________________

Ćwiczenia terenowe z geomorfologii i geologii – 31.05. – 04.06.2013 r.

 

Na przełomie maja i czerwca 2013 roku odbyły się ćwiczenia terenowe z geomorfologii i geologii dla studentów pierwszego roku  nowoutworzonego kierunku – Geomonitoring. Ćwiczenia trwały pięć dni i realizowane były w Polsce Środkowej i Północnej. Zajęcia prowadzili dr Danuta Dzieduszyńska i dr Piotr Czubla z Instytutu Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Dzięki życzliwości Dyrekcji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Kopalni Soli Kłodawa możliwe było zapoznanie się na miejscu z funkcjonowaniem czynnych zakładów górniczych oraz wierceniem poszukiwawczym gazu łupkowego na terenie koncesji Wejherowo.

Podczas wyjazdu przedstawiane były zagadnienia ściśle związane z profilem kierunku, m.in.:

 1. Geomorfologia Kotliny Płockiej
 2. Procesy geodynamiczne brzegów Zbiornika Włocławskiego
 3. Zagrożenie powodziowe i zatory lodowe na Wiśle
 4. Morfologia doliny dolnej Wisły
 5. Stratygrafia plejstocenu ze szczególnym uwzględnieniem zlodowacenia wisły
 6. Rozwój brzegu i geologia Klifu Orłowskiego
 7. Jaskinie czwartorzędowe w Mechowie
 8. Zagrożenia osuwiskowe na polskim wybrzeżu Bałtyku; metody zabezpieczania strefy klifu aktywnego
 9. Akumulacyjne formy wybrzeża  Bałtyku – procesy formowania mierzei. Intensywność procesów abrazyjnych i metody zabezpieczania brzegu na przykładzie Półwyspu Helskiego
 10. Dynamika procesów morfologicznych na wybrzeżu Bałtyku na przykładzie kształtowania się Rewy Mew
 11. Cechy rzeźby młodoglacjalnej;  czwartorzędowe formy polodowcowe w Szwajcarii Kaszubskiej
 12. Kształtowanie wydm i współczesne procesy eoliczne na przykładzie Słowińskiego Parku Narodowego
 13. Geologia tarczy bałtyckiej
 14. Fazy rozwoju Bałtyku
 15. Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Żarnowiec
 16. Środowiskowe aspekty poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego – wiercenie na obszarze koncesji Wejherowo
 17. Kopalnia soli w Kłodawie – techniki górnicze, wpływ na środowisko
 18. Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji grodziska w Tumie
 19. Wydobycie rud żelaza i problemy obszarów pokopalnianych na przykładzie Łęczycy.

Zajęcia odbyły się na obszarze bardzo atrakcyjnym pod względem nie tylko merytorycznym, ale i turystycznym. Dopisała również pogoda. Ulewy dopadły naszą grupę dopiero pod koniec ćwiczeń, ale na szczęście wystąpiły w nocy oraz podczas pobytu w Kopalni w Kłodawie, gdzie od powierzchni dzieliła nas ponad 600-metrowa warstwa skał.

 


pp