Polska Środkowa i Północna 2014

Piotr Czubla

______________________________

Ćwiczenia terenowe z geomorfologii i geologii – 02.06. – 06.06.2014 r.

Na początku czerwca 2014 roku odbyły się drugie już ćwiczenia terenowe z geomorfologii i geologii dla studentów pierwszego roku Geomonitoringu. Zajęcia poprowadzili – podobnie, jak w ubiegłym roku – dr Danuta Dzieduszyńska i dr Piotr Czubla z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas ćwiczeń odwiedziliśmy m.in. czynne zakłady górnicze (Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Żarnowiec oraz Kopalnię Soli Kłodawa), jak również wiercenie poszukiwawcze gazu łupkowego. Było to możliwe dzięki wyjątkowej życzliwości Zarządu, Dyrekcji i Pracowników Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Kopalni Soli Kłodawa.

Zajęcia odbyły się w oparciu o bazę noclegową w Jastrzębiej Górze i Mstowie koło Chodeczy. Tym razem niestety nie dopisała pogoda. Nie padało tylko ostatniego dnia, kiedy i tak większość czasu spędziliśmy głęboko pod ziemią. Na szczęście zajęcia wymagające najwięcej pracy typowo terenowej (pobór prób skał narzutowych, profilowanie i kartowanie osuwisk na wybrzeżu klifowym oraz przemarsz przez pola wydmowe Słowińskiego Parku Narodowego) w do dziś niewyjaśniony sposób przypadły akurat na bezdeszczowe godziny w ogólnie ponure, mokre dni.


pp