Polska Środkowa i Północna 2015

Piotr Czubla

______________________________

Ćwiczenia terenowe z geomorfologii i geologii – 26.05. – 30.05.2015 r.

 

Pod koniec maja 2015 roku odbyły się ćwiczenia terenowe z geomorfologii i geologii dla studentów pierwszego roku Geomonitoringu. Zajęcia poprowadzili – podobnie, jak w latach ubiegłych – dr Danuta Dzieduszyńska i dr Piotr Czubla z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas ćwiczeń odwiedziliśmy m.in. czynne zakłady górnicze – Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Żarnowiec oraz Kopalnię Soli Kłodawa. Było to możliwe dzięki okazanej już po raz kolejny życzliwości Zarządu, Dyrekcji i Pracowników Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Kopalni Soli Kłodawa. Zajęcia odbyły się w oparciu o bazę noclegową w Jastrzębiej Górze.


pp