Geomonitoring


Studia I stopnia

______________________________

 • bloki przedmiotowe związane z miernictwem i pozyskiwaniem danych środowiskowych,
 • przedmioty ukierunkowane na interpretację i projektowe wykorzystanie danych monitoringowych,
 • zaawansowane techniki geostatystyczne i geoinformatyczne,
 • bazę przedmiotów praktycznych,
 • prawie 3 tygodnie ćwiczeń terenowych, obejmujących różne formy geomonitoringu,
 • 3 tygodnie praktyk zawodowych w instytucjach zajmujących się monitorowaniem i ochroną środowiska,
 • krajowe i zagraniczne wyjazdy studialne,
 • zajęcia z teoretykami i praktykami reprezentującymi różne instytucje i służby państwowe,
 • seminaria dyplomowe i ścieżki tematyczne do wyboru, ukierunkowujące zainteresowania na III roku studiów.
 • Monitoring i kształtowanie środowiska,
 • Klimatologia i ochrona atmosfery,
 • Geoekologia z ekofizjografią.
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej (departamenty i wydziały związane z ochroną środowiska, zmianami klimatu, gospodarką wodną, geologią itp.)
 • państwowych instytutach badawczych (np. PIG-PIB, IMGW-PIB)
 • Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służbie Hydrogeologicznej
 • inspektoratach ochrony środowiska różnych szczebli oraz w organach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
 • firmach konsultingowych, doradczych i pracowniach projektowych (oceny oddziaływania na środowisko, szacowanie kosztów środowiskowych, ekspertyzy, projekty ochrony środowiska i rekultywacji terenu)
 • laboratoriach i stacjach terenowych
 • prywatnych firmach związanych z inżynierią środowiska
 • międzynarodowych instytucjach pracujących na rzecz środowiska przyrodniczego, w tym w krajach Unii Europejskiej.

pp