Piknik Naukowy w Manufakturze

Łódź, 12 - 13 kwietnia 2014 r.

Studenckie Koło Naukowe Geomonitoringu

______________________________

W ubiegły weekend tj., 12-13 kwietnia, podczas  XIV Festiwalu Nauki Techniki i Sztuki w Łodzi mieliśmy przyjemność promować Wydział Nauk Geograficznych UŁ oraz nowy kierunek studiów WNG – Geomonitoring. W akcji czynny udział brali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Geomonitoringu. Na naszym stoisku można było obejrzeć pokazy prezentujące wybrane badania monitoringowe środowiska naturalnego i obszarów zurbanizowanych. Na własne oczy można było przekonać się jak działają przyrządy do podstawowych pomiarów np. meteorologicznych. Były to min: Pirometr (pomiar temperatury radiacyjnej powierzchni), Decybelomierz (pomiar natężenia dźwięku),Miernik promieniowania ultrafioletowego (pomiar promieniowania ultrafioletowego w zakresie 290~370 nm UV AB), Termohigrometr (pomiar temperatury i wilgotności powietrza), Heliograf Cambella-Stokesa  (pomiar czasu trwania usłonecznienia rzeczywistego) oraz automatyczna stacja pogodowa Davisa.Oprócz tego mogliśmy obserwować jak oddycha gleba czyli monitorować wydzielanie CO2, metanu i siarkowodoru z gleby. Bardzo wiele osób z zainte-resowaniem przyglądało się pokazom i brało czynny udział w ich wykonywaniu!


pp