Przedmioty

______________________________

 

Bloki przedmiotowe

Przedmioty

 

 


Przedmioty ogólnowydziałowe

Podstawy geografii fizycznej
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej
Środowisko geograficzne Polski
Podstawy geografii regionalnej
Podstawy kartografii i topografii
Podstawy statystyki
Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
Podstawy socjologii
Ochrona własności intelektyalnej z elementami BHP i ergonomiiPodstawowe nauki o geosferach

Fizyka środowiska z elementami geofizyki
Geologia dynamiczna i złożowa
Meteorologia dynamiczna
Hydrologia kontynentalna
Geomorfologia dynamiczna

 

Miernictwo i pozyskiwanie danych środowiskowych

Metody pomiaru i analizy stanu atmosfery
Hydrometria i miernictwo hydrologiczne
Metody badań procesów geodynamicznych
Metody badań gleb i gruntów
Metody badań hydrochemicznych

 
Interpretacja i projektowe wykorzystanie danych monitoringowych

Wprowadzenie do monitoringu środowiska w Polsce
Monitoring i ochrona gleb
Monitoring klimatu
Oceanologia i hydrologia Bałtyku
Hydrogeochemia
Geologia środowiskowa
Światowe systemy monitoringu i kontroli jakości środowiska
Funkcjonowanie systemów krajobrazowych

 

 

Przedmioty praktyczne i nauki stosowane

Zagadnienia klimatyczne w gospodarce i ochronie środowiska
Podstawy ekspertyz i projektów hydrologicznych
Dokumentowanie stanu litosfery - kartografia tematyczna
Metody rekultywacji terenów zdegradowanych
Podstawy ekologii stosowanej
Prawne podstawy ochrony środowiska
Oceny oddziaływania na środowisko

Techniki geostatystyczne i geoinformacyjne

GIS w geomonitoringu
GeostatystykaĆwiczenia terenowe i praktyki zawodowe

Ćwiczenia terenowe z monitoringu atmosfery
Ćwiczenia terenowe z monitoringu hydrosfery
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii i geologii
Ćwiczenia terenowe z topografii
Wyjazd studialny w wybrany region
Praktyki zawodowe

Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie

Rozkład studiów od 2017 roku

______________________________

 


pp