Kierunek Geomonitoring

______________________________


Informacje o kierunku

Opis kierunku
plik pdf

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 396
Podjęta na 25 roboczym posiedzeniu w kadencji 2016-2020 w dniu 2019-04-15
W sprawie: Zmiany uchawły nr 465 Senatu UŁ w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia "Geomonitoring" na Wydziale Nauk Geograficznych

Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 467
Podjęta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2020-2024  dniu 2023-04-17
W sprawie: Zmiany uchawły nr 465 Senatu UŁ w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia "Geomonitoring" na Wydziale Nauk Geograficznych

______________________________

Program studiów

Od roku 2019/2020 do roku 2024/2025
Dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024

______________________________

Plany zajęć

Link

______________________________

Regulamin studiów

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim
Aneks do regulaminu studiów (Uchwała Rady Wydziału Nauk Geograficznych)

______________________________


Druki dla studentów

Link


pp