XIV Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

Łódź, 7 - 14 kwietnia 2014 r.

Piotr Czubla

______________________________

W dniach 11 i 12 kwietnia 2014 roku odbyły się festiwalowe wycieczki geologiczne zorganizowane i poprowadzone przez dr Marcina Krystka - kierownika Muzeum Geologicznego Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Trasy wycieczek prowadziły przez najciekawsze stanowiska geologiczne Niecki Tomaszowskiej i Jury Działoszyńsko-Pajęczańskiej. Dzięki życzliwości firm Nordkalk, Grudzeń Las Sp. z o.o., Cementownia Warta SA i WKG Raciszyn możliwe było zapoznanie się z funkcjonowaniem czynnych kamieniołomów i cementowni oraz zebranie interesujących okazów skał i skamieniałości. Szczęście sprzyjało studentom pierwszego roku Geomonitoringu uczestniczącym w obydwu wycieczkach. Znaleźli oni doskonale zachowane skamieniałe langusty oraz fragmenty kości gadów, liczące sobie prawie 150 mln lat. Najładniejsze okazy zostały zdeponowane w Muzeum Geologicznym WNG UŁ.


pp